Sıradaki Oyuncu

Oyunumuzda bariz bir hata bulunmakta, sadece X hamle yapabiliyor; bunu düzeltelim.

Varsayılan ilk hareketin ‘X’ olacağına karar verelim. Başlangıç state’ini Board constructoründe değiştirelim:

class Board extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   squares: Array(9).fill(null),
   xIsNext: true,
  };
 }

Her hamle yapıldığında xIsNext değerini değiştirerek sıranın X ya da Oya geçmesini sağlayalım. Board’un handleClick fonksiyonunu xIsNext değerini değiştirmek için güncelleyin:

 handleClick(i) {
  const squares = this.state.squares.slice();
  squares[i] = this.state.xIsNext ? 'X' : 'O';
  this.setState({
   squares: squares,
   xIsNext: !this.state.xIsNext,
  });
 }

Şimdi X ve O sırayla hamle yapacak. Ardından, Board’un render fonksiyonu içindeki status stringini de değiştirip, sıradaki oyuncunun kim olduğunu gösterelim:

 render() {
  const status = 'Sıradaki Oyuncu: ' + (this.state.xIsNext ? 'X' : 'O');

  return (
   // geri kalan kodlar değişmedi

Bu değişikliklerden sonra Board componentinin son hali şu şekilde olmalı:

class Board extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   squares: Array(9).fill(null),
   xIsNext: true,
  };
 }

 handleClick(i) {
  const squares = this.state.squares.slice();
  squares[i] = this.state.xIsNext ? 'X' : 'O';
  this.setState({
   squares: squares,
   xIsNext: !this.state.xIsNext,
  });
 }

 renderSquare(i) {
  return (
   <Square
    value={this.state.squares[i]}
    onClick={() => this.handleClick(i)}
   />
  );
 }

 render() {
  const status = 'Sıradaki Oyuncu: ' + (this.state.xIsNext ? 'X' : 'O');

  return (
   <div>
    <div className="status">{status}</div>
    <div className="board-row">
     {this.renderSquare(0)}
     {this.renderSquare(1)}
     {this.renderSquare(2)}
    </div>
    <div className="board-row">
     {this.renderSquare(3)}
     {this.renderSquare(4)}
     {this.renderSquare(5)}
    </div>
    <div className="board-row">
     {this.renderSquare(6)}
     {this.renderSquare(7)}
     {this.renderSquare(8)}
    </div>
   </div>
  );
 }
}

Mevcut kodu görüntüleyin

Sıradaki Eğitim: Kazananı Bildirmek