Kazananı Bildirmek

Bir oyunun ne zaman kazanılacağını gösterelim. Bu fonksiyonu dosyanın sonuna ekleyin:

function calculateWinner(squares) {
 const lines = [
  [0, 1, 2],
  [3, 4, 5],
  [6, 7, 8],
  [0, 3, 6],
  [1, 4, 7],
  [2, 5, 8],
  [0, 4, 8],
  [2, 4, 6],
 ];
 for (let i = 0; i < lines.length; i++) {
  const [a, b, c] = lines[i];
  if (squares[a] && squares[a] === squares[b] && squares[a] === squares[c]) {
   return squares[a];
  }
 }
 return null;
}

Birisi oyunu kazanırsa, kimin kazanıp kazanmadığını kontrol etmek ve state metnini “Kazanan: [X/O]” gösterilmesini sağlamak için Board componentinin render fonksiyonuna gerekli kodları ekleyelim.

Board’un renderındaki status bildirimini şu kodla değiştirin:

 render() {
  const winner = calculateWinner(this.state.squares);
  let status;
  if (winner) {
   status = 'Kazanan: ' + winner;
  } else {
   status = 'Sıradaki Oyuncu: ' + (this.state.xIsNext ? 'X' : 'O');
  }

  return (
   // geri kalanı değişmedi

Artık, oyunda birisi kazanmışsa veya bir kare zaten doldurulmuşsa tıklamayı erkenden return etmek için Boardun handleClickini değiştirebilirsin:

 handleClick(i) {
  const squares = this.state.squares.slice();
  if (calculateWinner(squares) || squares[i]) {
   return;
  }
  squares[i] = this.state.xIsNext ? 'X' : 'O';
  this.setState({
   squares: squares,
   xIsNext: !this.state.xIsNext,
  });
 }

Tebrik ederiz! Artık tic-tac-toe oyunu geliştirdiniz. Ve şimdi React’in temellerini uygulamalı olarak gördünüz. Burada asıl kazanan sizsiniz !

Mevcut kodu görüntüleyin

Örnek Projelere Göz Atın