Yeni string fonksiyonları

ECMAScript 6 standart kütüphanesi stringler için birkaç yeni yöntem sunar.

indexOftan startsWithe:

if (str.indexOf('x') === 0) {} // ES5
if (str.startsWith('x')) {} // ES6

indexOftan endsWithe:

function endsWith(str, suffix) { // ES5
  var index = str.indexOf(suffix);
  return index >= 0
    && index === str.length-suffix.length;
}
str.endsWith(suffix); // ES6

indexOftan includesa:

if (str.indexOf('x') >= 0) {} // ES5
if (str.includes('x')) {} // ES6

joinden repeate:

new Array(3+1).join('#') // ES5
'#'.repeat(3) // ES6

Sıradaki Konu: Yeni array fonksiyonları