Yeni array fonksiyonları

Array.prototype.indexOftan Array.prototype.findIndexa:

NaNın tespit edilebilmesi:

const arr = ['a', NaN];

arr.indexOf(NaN); // -1
arr.findIndex(x => Number.isNaN(x)); // 1

Bunun yanı sıra, yeni Number.isNaN(), NaNı saptamak için güvenli bir yoldur.

> isNaN('abc')
true
> Number.isNaN('abc')
false

Array.prototype.slice()tan Array.from()a:

ES5’te, Array benzeri nesneleri dizilere dönüştürmek için Array.prototype.slice() yöntemi kullanıldı. ES6’da Array.from() fonksiyonuna sahibiz:

var arr1 = Array.prototype.slice.call(arguments); // ES5
const arr2 = Array.from(arguments); // ES6

Bir değer yinelenebilirse, spread operatörünü (…) bir Arraye dönüştürmek için de kullanabilirsiniz:

const arr1 = [...'abc'];
  // ['a', 'b', 'c']
const arr2 = [...new Set().add('a').add('b')];
  // ['a', 'b']

apply()tan Array.prototype.fill()a:

var arr1 = Array.apply(null, new Array(2));
  // [undefined, undefined]

ES6’da fill() daha basit bir alternatiftir:

const arr2 = new Array(2).fill(undefined);
  // [undefined, undefined]

fill() fonksiyonunun daha kullanışlı olduğu bir başka örnek:

// ES5
var arr3 = Array.apply(null, new Array(2))
  .map(function (x) { return 'x' });
  // ['x', 'x']

// ES6
const arr4 = new Array(2).fill('x');
  // ['x', 'x']

Sıradaki Konu: CommonJS modüllerinden ES6 modüllerine