Şartlı Render

React ile ihtiyacınız olan davranışı kapsayan farklı componentler oluşturabilirsiniz. Daha sonra, uygulamanızın state’ine bağlı olarak yalnızca bir kısmını görüntüleyebilirsiniz.

React’te şartlı render, JavaScript koşulları ile aynı şekilde çalışır. Geçerli durumu temsil eden elemanlar oluşturmak için if veya koşullu operatör gibi JavaScript operatörlerini kullanın ve bunları eşleştirmek için UI’ı güncelleştirmeye izin verin.

Bu iki componenti düşünün:

function UserGreeting(props) {
 return <h1>Tekrardan hoşgeldin!</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Lütfen üye ol.</h1>;
}

Bir kullanıcının oturum açıp açmadığına bağlı olarak bu componentlerin herhangi birini görüntüleyen bir Greeting componenti oluşturacağız:

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {
  return <UserGreeting />;
 }
 return <GuestGreeting />;
}

ReactDOM.render(
 // isLoggedIn={true} olarak değiştirip farkı test edebilirsiniz.
 <Greeting isLoggedIn={false} />,
 document.getElementById('root')
);

CodePen’de Deneyin

Adım adım incelemekte fayda var.

 1. İlk olarak ReactDOM, Greeting componentini render ediyor.

 2. Farkettiğiniz gibi componentin içerisinden props olacak bir isLoggedIn={false} değerini gönderiyor.

 3. Greeting componentinde, parametre olarak gönderilen boolean (true ya da false) değeri bir değişkene atıyor.

 4. Ardından bu değer true ise UserGreeting componentini, false ise GuestGreeting componentini return ediyor.</i>

Element Değişkenleri

Elementleri depolamak için değişkenleri kullanabilirsiniz.

Bu, koşullu olarak componentin bir bölümünü oluşturmanıza yardımcı olabilir, ancak çıktının geri kalanı değişmez.

LoginButton ve LogoutButton düğmelerini temsil eden bu iki yeni componenti inceleyelim:

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Giriş Yap
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Çıkış Yap
  </button>
 );
}

Aşağıdaki örnekte, Greeting adı verilen state’i olan component oluşturacağız. Geçerli durumuna bağlı olarak <LoginButton /> veya <LogoutButton /> işlevlerini oluşturacaktır:

class Greeting extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;

  let button = null;
  if (isLoggedIn) {
   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;
  } else {
   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;
  }

  return (
   <div>
    <UserGreeting isLoggedIn={isLoggedIn} />
    {button}
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Greeting />,
 document.getElementById('root')
);

CodePen’de Deneyin

Bir değişkeni bildirmek ve if ifadesi kullanmak koşullu olarak bir componenti oluşturmak için iyi bir yoldur, bazen daha kısa bir syntax kullanmak isteyebilirsiniz. Aşağıda açıklanan, JSX’de koşulları sıralamanın birkaç yolu vardır.

&& Operatörü

Herhangi bir ifadeyi JSX’e süslü parantez içine sararak gömebilirsiniz. Buna JavaScript mantıksal && operatörü dahildir. Koşullu olarak bir elementi dahil etmek için kullanışlı olabilir:

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Merhaba!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&
    <h2>
     {unreadMessages.length} adet okunmamış mesajınız bulunmaktadır.
    </h2>
   }
  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];
ReactDOM.render(
 <Mailbox unreadMessages={messages} />,
 document.getElementById('root')
);

CodePen’de Deneyin

JavaScript true && ifade olduğunda burada ifade kısmında yazacağımız kodu çalıştırır. Yani &&nin sol tarafı true ise, sağ tarafını çalıştırır.

false && ifade durumunda ise false olarak değerlendirir.

Kısa if-else kullanımda x = (x == 1) ? ++x şeklinde kullanım yapamıyoruz. Mutlaka else durumunuda yazmamız gerekiyor. Yani şu şekilde: x = (x == 1) ? ++x : --x

Fakat && operatörü ile else durumu olmadan kısa yoldan sadece if kontrolü yapmış oluyoruz. </i>

If-Else Şartlı Operatörü

Koşullu olarak oluşturma yöntemi için bir başka yöntem de JavaScript if-else operatörünü kullanmaktır.

ifade ? dogru : yanlis

Bu kullanım if { } else { }’in kısa kullanımıdır. ifade olarak belirtilen yer eğer true ise dogru yazan yerdeki kod çalışır, aksi taktirde ise yanlis yazan yerdeki kod çalışır.

Aşağıdaki örnekte, if-else koşulunu küçük bir metin bloğu oluşturmak için kullanıyoruz.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   Kullanıcı siteye giriş <b>{isLoggedIn ? 'yaptı' : 'yapmadı'}</b>.
  </div>
 );
}

Bununla birlikte daha büyük ifadeler için de kullanılabilir, ancak kod karmaşıklaşır:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn ? (
    <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
   ) : (
    <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />
   )}
  </div>
 );
}

Tıpkı JavaScript’te olduğu gibi, siz ve ekibiniz hangisinin daha okunabilir olduğunu düşünüyorsa o yöntemi kullanabilir.

Componentin Render Edilmesini Önlemek

Nadiren de olsa, bir component, başka bir component tarafından oluşturulmuş olsa bile gizlenmesini isteyebilir. Bunu yapmak için null return etmek gereklidir.

Aşağıdaki örnekte, <WarningBanner /> componenti, warn adlı props değerine bağlı olarak oluşturulmuştur. Props değeri false ise, component oluşturmaz:

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {
  return null;
 }

 return (
  <div className="warning">
   Uyarı!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true}
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(prevState => ({
   showWarning: !prevState.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />
    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Gizle' : 'Göster'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Page />,
 document.getElementById('root')
);

CodePen’de Deneyin

Bir componenti null olarak render yöntemiyle return etmek, componentin lifecycle fonksiyonlarının başlatılmasını etkilemez. Örneğin, componentWillUpdate ve componentDidUpdate yine de çağrılacaktır.

Sıradaki Eğitim: Listeler ve Keyler