Formlar

HTML form elemanları, React’te diğer DOM elemanlarından biraz farklı çalışır, çünkü form elemanlarının kendilerine has iç stateleri vardır. Örneğin, bu kod HTML’de bir form içerisinde name girişi ister:

<form>
 <label>
  Adınız:
  <input type="text" name="name" />
 </label>
 <input type="submit" value="Gönder" />
</form>

Kontrollü Componentler

HTML’de, <input>, <textarea> ve <select> gibi form elemanları genellikle kendi state’ini korur ve kullanıcı girdisine dayalı olarak güncelleşir. React’te ise state’ler genellikle componentlerin this.state özelliğinde saklanır ve yalnızca setState() ile güncellenir.

React state’te tek kaynak olarak ikisini birleştirebiliriz. Ardından form oluşturan React componenti, sonraki kullanıcı girişi üzerinde bu formda olanı da kontrol eder. Değeri React tarafından bu şekilde kontrol edilen bir giriş form elemanına kontrollü component denir.

Örneğin, bir önceki örnekte, name değerinin yazılıp submit edildiğinde nameı alert ile yazdırmak istiyorsak, formu kontrollü bir component olarak oluşturabiliriz:

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: ''};

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('Gönderilen değer: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Name:
     <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />
    </label>
    <input type="submit" value="Gönder" />
   </form>
  );
 }
}

CodePen’de Deneyin

value attribute’ü input’un kendisinde zaten var. Öyleyse bu değeri almak için yeni bir React state’i oluşturmaya gerek yok. Bu inputta value olarak state’i yazdıracağız ve input’ta her değişiklik olduğunda bu state’i güncelleyeceğiz.

Kontrollü bir componentte her state değişimi, handleChange fonksiyonunu çalıştıracaktır. Örneğin, adın büyük harflerle yazılmasını isteseydik, handleChange fonksiyonunu şu şekilde yazabilirdik:

handleChange(event) {
 this.setState({value: event.target.value.toUpperCase()});
}

Buradaki event.target input’un ta kendisidir.

Bunu fonksiyon içerisinde console.dir(event.target); yazarak konsoldan doğrulayabilirsiniz.

Haliyle event.target.value ise o inputtaki değeri alacaktır.</i>

Textarea Tagı

HTML’de, <textarea> tagı yazıyı çocuğunda tanımlar:

Yani yazılan yazı inputta olduğu gibi tagın kendisinde değil, tagın içerisindedir.

<textarea>
 Merhaba, burası textarea yazı alanıdır.
</textarea>

Bunun yerine React, <textarea> için bir value attribute’ü kullanır. Bu şekilde <textarea> kullanan bir form, tek satırlı bir girdi kullanan bir forma çok benzer şekilde yazılabilir:

class EssayForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   value: 'Bu kısma bir şeyler yazınız.'
  };

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('Gönderilen değer: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Essay:
     <textarea value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />
    </label>
    <input type="submit" value="Gönder" />
   </form>
  );
 }
}

this.state.valuein constructor’te başlatıldığına dikkat edin, böylece textarea içerisinde varsayılan olarak bu yazı bulunacaktır.

Select Tagı

HTML’de <select>, bir açılır liste oluşturur. Örneğin, aşağıdaki kod bazı illeri listeler:

<select>
 <option value="istanbul">İstanbul</option>
 <option value="ankara">Ankara</option>
 <option selected value="trabzon">Trabzon</option>
 <option value="izmir">İzmir</option>
</select>

Trabzon seçeneğinin başlangıçta selected attribute’ü yüzünden seçili olarak geleceğini unutmayın. React, bu selected attribute’ünü kullanmak yerine, select etiketinde bir value attribute’ü kullanır. Kontrollü bir componentte bu daha kullanışlıdır çünkü yalnızca bir yerde güncelleme yapmanızı sağlar. Örneğin:

class FlavorForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {value: 'Trabzon'};

  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
 }

 handleChange(event) {
  this.setState({value: event.target.value});
 }

 handleSubmit(event) {
  alert('Hangi ilde yaşamak isterdiniz: ' + this.state.value);
  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     En sevdiğiniz il:
     <select value={this.state.value} onChange={this.handleChange}>
      <option value="istanbul">İstanbul</option>
      <option value="ankara">Ankara</option>
      <option value="trabzon">Trabzon</option>
      <option value="izmir">İzmir</option>
     </select>
    </label>
    <input type="submit" value="Gönder" />
   </form>
  );
 }
}

CodePen’de Deneyin

Genel olarak bu, <input type="text">, <textarea> ve <select> elementlerinin çok benzer şekilde çalışmasını sağlar.

Not

Bir select etiketinde birden fazla seçeneği seçmenize izin veren bir diziyi value attribute’üne yazabilirsiniz:

<select multiple={true} value={['B', 'C']}>

File Input Tagı

HTML’de <input type="file"> aygıt depolama alanından bir veya daha fazla dosya seçmenizi sağlar.

<input type="file" />

React’te bir <input type="file" />, önemli bir farkla normal bir <input />a benzer şekilde çalışır: read-only‘dir.

(Yani yalnızca okunabilirdir, propslar gibi.)

Çoklu Girişleri Ele Alma

Çoklu kontrollü input öğelerini ele almanız gerektiğinde, her öğeye bir name özniteliği ekleyebilir ve işleyici işlevinin event.target.name değerine dayanarak ne yapılacağını seçmesine izin verebilirsiniz.

Örneğin:

class Reservation extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   isGoing: true,
   numberOfGuests: 2
  };

  this.handleInputChange = this.handleInputChange.bind(this);
 }

 handleInputChange(event) {
  const target = event.target;
  const value = target.type === 'checkbox' ? target.checked : target.value;
  const name = target.name;

  this.setState({
   [name]: value
  });
 }

 render() {
  return (
   <form>
    <label>
     Is going:
     <input
      name="isGoing"
      type="checkbox"
      checked={this.state.isGoing}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
    <br />
    <label>
     Number of guests:
     <input
      name="numberOfGuests"
      type="number"
      value={this.state.numberOfGuests}
      onChange={this.handleInputChange} />
    </label>
   </form>
  );
 }
}

CodePen’de Deneyin

Verilen girdi ismine karşılık gelen state keyini güncellemek için ES6 syntax’ını nasıl kullandığımıza dikkat edin:

this.setState({
 [name]: value
});

Buda ES5’teki eşdeğer kodudur.

var partialState = {};
partialState[name] = value;
this.setState(partialState);

Kontrollü Giriş Boş Değer

Kontrollü bir component üzerindeki props’u belirlemek, kullanıcının isteği dışında girişi değiştirmesini önler. value belirttiyseniz ancak girdi hala düzenlenebilir ise, yanlışlıkla valuei ` undefined veya null` olarak ayarlamış olabilirsiniz.

Aşağıdaki kod bunu göstermektedir. (Giriş ilk önce kilitlenir ancak kısa bir gecikme sonrasında düzenlenebilir hale gelir.)

ReactDOM.render(<input value="merhaba" />, mountNode);

setTimeout(function() {
 ReactDOM.render(<input value={null} />, mountNode);
}, 1000);

Sıradaki Eğitim: State Güncellemek