Component ve Props

Componentler, uygulamanızı tekrar kullanılabilir parçalara ayırmanıza ve her bir parçayı ayrı ayrı düşünmenize izin verir.

Kavramsal olarak, componentler JavaScript fonksiyonlarına benzemektedir.

Bunlar rasgele girdileri (props olarak adlandırılır) kabul eder ve ekranda neler görüneceğini açıklayan React elementleri return ederler.

Sitenizi büyük bir puzzle olarak düşünün. React ile önce teker teker puzzle parçalarını oluşturup ardından bunları birleştirerek büyük resmi oluşturacaksınız.

Fonksiyonel ve Class Componentleri

Bir componenti tanımlamanın en basit yolu, bir JavaScript fonksiyonu yazmaktır:

function Welcome(props) {
 return <h1>Merhaba {props.name}</h1>;
}

Bu fonksiyon geçerli bir React componenti olduğundan, tek bir props parametresini obje olarak alır ve bir React componenti return eder.

Bu componenti “fonksiyonel” olarak adlandırırız çünkü tam anlamıyla JavaScript fonksiyonudur.

Bir componenti tanımlamak için bir ES6 sınıfı da kullanabilirsiniz: (ES6 hakkında detaylar eklenecektir.)

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Merhaba {this.props.name}</h1>;
 }
}

Yukarıdaki iki component, React’in bakış açısından eşittir.

Class’ların sonraki bölümlerde göreceğimiz bazı ek özellikleri var. O zamana kadar componentleri en saf hallerini kullanacağız.

İlerleyen konularda class’lar içerisine constructor, props, state ve çeşitli fonksiyonlar dahil olacak. Fakat konuyu dağıtmamak adına class’ları yukarıdaki en saf halleriyle kullanmaya devam edelim.

Componentleri Render Etmek

Daha önce yalnızca DOM etiketlerini temsil eden React elementleriyle karşılaştık:

const element = <div />;

Bununla birlikte, elementler componentleri de temsil edebilir:

const element = <Welcome name="Ömer" />;

React, kullanıcı tanımlı bir componenti temsil eden bir element görürse, JSX attributelerini tek bir obje olarak bu componente aktarır. Bu objeye props diyoruz.

Yani bir componente <Welcome name="Ömer" surname="Gülçiçek" job="Yazılım Mühendisi" /> gibi birden çok attribute eklediğimiz zaman, React bunları aşağıdaki gibi tek bir objede toplar, buna props denir. Ardından bu props objesini Welcome componentine parametre olarak gönderir. Hosgeldin componentinde props.name kullanım şekli ile “Ömer” değerini çekebiliriz.

<Welcome name="Ömer" surname="Gülçiçek" job="Yazılım Mühendisi" />

props = {
  name: "Ömer",
  surname: "Gülçiçek",
  job: "Yazılım Mühendisi"
}

Örneğin, bu kod sayfaya “Merhaba Ömer” başlığını yazar:

function Welcome(props) {
 return <h1>Merhaba {props.name}</h1>;
}

const element = <Welcome name="Ömer" />;
ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

CodePen’de Deneyin

Bu örnekteki olayları aşama aşama inceleyelim:

 1. ReactDOM.render() fonksiyonundan <Welcome name='Ömer' /> elementini çağırırız.

 2. React, Welcome componentine parametre olarak {name: 'Ömer'} objesini alır.

 3. Welcome componenti <h1>Merhaba Ömer</h1> elementini return eder.

 4. React DOM, DOM’u <h1>Merhaba Ömer</h1> olacak şekilde günceller.

Uyarı:

Component adlarını daima büyük harfle başlatın.

Örneğin, <div /> bir DOM etiketini temsil eder ama <Welcome /> bir componenti temsil eder.

Componentleri Oluşturmak

Component çıktılarında başka componentlere başvurabilir. Bu, herhangi bir componenti farklı şekillerde kullanmamızı sağlar. Bir buton, bir form, bir diyalog, bir ekran: React uygulamalarında, hepsi genel olarak component olarak ifade edilir.

Örneğin, Welcome‘i birçok kez çağıran bir App componenti oluşturabiliriz:

function Welcome(props) {
 return <h1>Merhaba {props.name}</h1>;
}

function App() {
 return (
  <div>
   <Welcome name="Ömer" />
   <Welcome name="Muhammed" />
   <Welcome name="Burak" />
  </div>
 );
}

ReactDOM.render(
 <App />,
 document.getElementById('root')
);

CodePen’de Deneyin

Genelde, React uygulamalarında tek bir App componenti çağrılır. Bununla birlikte, React’ı varolan bir uygulamaya entegre ederseniz, Buton gibi küçük bir component ile iç componentten dışa doğru kodlamaya başlayabilir ve görünüm hiyerarşisinin en üst noktasına yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz.

Bu örnekteki olaylarıda aşama aşama inceleyelim:

 1. ReactDOM.render() ilk olarak <App /> componentini çağırdı.

 2. <App /> componenti ise 3 tane <Welcome /> componenti return edecek. Fakat <Welcome /> componentine parametre olarak farklı objeler yollanmış.

 3. İlk <Welcome /> componenti ekrana Merhaba Ömer yazacak. Ardından tekrar <Welcome /> componenti çağrılacak fakat bu sefer objedeki ad Muhammed, son olarakta Burak olacak.

 4. Sonuç olarak ekranda bir div içerisinde Merhaba Ömer, Merhaba Muhammed ve Merhaba Burak yazan başlıklar yazdırılacaktır.

Componentleri Parçalamak

Componentleri daha küçük componentleri bölmekten korkmayın.

Örneğin, bu Yorum componentini düşünün:

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <div className="UserInfo">
    <img className="Avatar"
     src={props.author.avatarUrl}
     alt={props.author.name}
    />
    <div className="UserInfo-name">
     {props.author.name}
    </div>
   </div>
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

CodePen’de Deneyin

author (obje), text (string) ve date (date) props olarak kabul eder ve bir yorum divi return eder.

Bu component, iç içe birçok componenti olduğu için değiştirilmesi zor olabilir, bu yüzden componenti parçalayarak küçük componentler oluşturalım.

İlk olarak Avatar componentini oluşturalım:

function Avatar(props) {
 return (
  <img className="Avatar"
   src={props.user.avatarUrl}
   alt={props.user.name}
  />
 );
}

Ardından Comment componentinin içerisinden, yeni oluşturduğumuz Avatar componentini çağıralım.

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <div className="UserInfo">
    <Avatar user={props.author} />
    <div className="UserInfo-name">
     {props.author.name}
    </div>
   </div>
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

Ardından, UserInfo componentini ayıklayacağız:

function UserInfo(props) {
 return (
  <div className="UserInfo">
   <Avatar user={props.user} />
   <div className="UserInfo-name">
    {props.user.name}
   </div>
  </div>
 );
}

Şimdide Comment componentinin nasıl görüldüğüne bakalım.

function Comment(props) {
 return (
  <div className="Comment">
   <UserInfo user={props.author} />
   <div className="Comment-text">
    {props.text}
   </div>
   <div className="Comment-date">
    {formatDate(props.date)}
   </div>
  </div>
 );
}

CodePen’de Deneyin

Componentleri küçük parçalara bölmek başlangıçta gereksiz bir iş ya da zaman kaybı gibi gözükebilir, ancak daha büyük uygulamalarda tekrar kullanılabilir component paletine sahip olmak önemlidir.

Propslar Yalnızca Okunabilir

Bir component (fonksiyon veya class) oluşturduğunuzda, kendi propslarını hiçbir zaman değiştirmemelisiniz. Bir sum fonksiyonu düşünün:

function sum(a, b) {
 return a + b;
}

Bu fonksiyonlara pure (saf) denir çünkü parametrelerini değiştirmeye çalışmazlar ve aynı parametreler için aynı sonuca her zaman return edilir.

Buna karşın, bu fonksiyon kendi parametresini değiştirdiği için saf değildir:

function withdraw(account, amount) {
 account.total -= amount;
}

React oldukça esnektir fakat tek bir katı kuralı vardır:

Tüm React componentleri, propslar ile ilgili olarak saf fonksiyonlar gibi hareket etmelidir.

Elbette uygulama arayüzü dinamiktir ve zaman içinde değişecektir. Bir sonraki bölümde state kavramı tanıtılacaktır. State, React componentlerine, kullanıcı eylemlerine ve diğer herhangi bir şeye bu kuralı ihlal etmeden değerlerin değiştirmesine izin verir.

Özet olarak, propsları asla değiştirmeye kalkmıyoruz. Propslar sadece okunabilir. Bir sonraki bölümde state kavramı işlenecektir. Propslar state’lerden değeri çekecek, değeri değiştirmek istediğimizde state’i değiştireceğiz. Haliyle propsta değişmiş olacak.

Sıradaki Eğitim: State ve Lifecyle