Basit Router Örneği

React Router kurulumunu tamamladıktan sonra src/App.js dosyasına adım adım aşağıdaki kodları ekleyelim.

İlk olarak kullanacağımız componentleri sayfaya dahil edelim.

import React from 'react'
import {
 BrowserRouter as Router,
 Route,
 Link
} from 'react-router-dom'

Ardından componentlerimizi oluşturalım. Class componentte kullanabiliriz fakat burada kısa olması açısından fonksiyon component örneği verilmiştir. Aşağıda görüldüğü üzere Home, About ve Topics componentlerini oluşturalım.

const Home = () => (
 <div>
  <h2>Home</h2>
 </div>
)

const About = () => (
 <div>
  <h2>About</h2>
 </div>
)

const Topics = () => (
 <div>
  <h2>Topics</h2>
 </div>
)

Ardından bir Router componenti kullanarak Link ve Routelarımızı ayarlayalım.

const BasicExample = () => (
 <Router>
  <div>
   <ul>
    <li><Link to="/">Home</Link></li>
    <li><Link to="/about">About</Link></li>
    <li><Link to="/topics">Topics</Link></li>
   </ul>

   <hr/>

   <Route exact path="/" component={Home}/>
   <Route path="/about" component={About}/>
   <Route path="/topics" component={Topics}/>
  </div>
 </Router>
)

export default BasicExample

BasicExample componentinde görüldüğü üzere, ul içerisinde Link componentleri tanımlanmıştır. Bunlar derlendiğinde <a> etiketine dönüşecektir (bknz: Link componenti detay).

Bu Link componentlerine tıklandığında URL, to="/" parametresinde yazan değer ile güncellenecektir. Ardından Route componentleri sıralanmıştır.

Burada ise URL, path="/" ile eşleştiğinde gerekli component sayfaya dahil edilecektir (bknz: Route componenti detay).

Yani basit olarak react router kullanmak için yapmamız gereken şey, Link componentleri ile URL’i set etmek, ardından Route componentleri ile URL ile eşleşen componenti yüklemektir.

Sıradaki Eğitim: URL Parametreleri