Parametreler

Aşağıdaki URL’leri inceleyelim:

/repos/reactjs/react-router
/repos/facebook/react

Bu URL’ler şu şekilde bir route yoluyla eşleşir:

/repos/:userName/:repoName

: Ile başlayan parçalar, URL parametreleridir.

Parametrelerle Route Ekleme

Uygulamalarımıza, /repos/:userName/:repoName dizininde nasıl ekran oluşturacağını öğretelim.

İlk önce route üzerinde render yapmak için bir componente ihtiyacımız var, modules/Repo.js dosyasında yeni bir dosya oluşturalım:

// modules/Repo.js
import React from 'react'

export default React.createClass({
 render() {
  return (
   <div>
    <h2>{this.props.params.repoName}</h2>
   </div>
  )
 }
})

Şimdi index.js dosyasını açın ve yeni route’u ekleyin.

// ...
// import Repo
import Repo from './modules/Repo'

render((
 <Router history={hashHistory}>
  <Route path="/" component={App}>
   <Route path="/repos" component={Repos}/>
   {/* add the new route */}
   <Route path="/repos/:userName/:repoName" component={Repo}/>
   <Route path="/about" component={About}/>
  </Route>
 </Router>
), document.getElementById('app'))

Artık, bu yeni route için Repos.jsde bazı bağlantılar ekleyebiliriz.

// Repos.js
import { Link } from 'react-router'
// ...
export default React.createClass({
 render() {
  return (
   <div>
    <h2>Repos</h2>

    {/* birkaç link ekleyin */}
    <ul>
     <li><Link to="/repos/reactjs/react-router">React Router</Link></li>
     <li><Link to="/repos/facebook/react">React</Link></li>
    </ul>

   </div>
  )
 }
})

Şimdi bağlarınızı test edin. Routetaki path parametresinin değeri componentte özellik adı olur. Hem repoName hem de userName, componentinizin this.props.params içerisinde bulunabilir. Kendinize ve başkalarına yardımcı olabilmek adına muhtemelen sonradan bazı props tipleri eklemeniz gerekecek.

Sıradaki Eğitim: Daha Fazla Nesting