Memory Router

URL’inizin geçmişini belleğinde tutan (adres çubuğunu okumayan veya yazmayan) bir <Router>dır. React Native gibi tarayıcı olmayan ortamlarda kullanışlıdır.

MemoryRouter kullanmak için react-router-domdan import edip basitçe aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

import { MemoryRouter } from 'react-router-dom'

<MemoryRouter>
  <App/>
</MemoryRouter>

Parametreleri

initialEntries: array

Geçmiş yığındaki bir konumun dizisidir. Bunlar {pathname, search, hash, state} yada basit string URL’leri olan tam kapsamlı konum nesneleri olabilir.

<MemoryRouter
  initialEntries={[ '/one', '/two', { pathname: '/three' } ]}
  initialIndex={1}
>
  <App/>
</MemoryRouter>

initialIndex: number

İlk giriş dizilimindeki başlangıç konum dizinidir.

<NavLink
  to="/faq"
  activeStyle=
>FAQs</NavLink>

keyLength: number

Konum uzunluğudur. Varsayılan değer 6’dır.

<MemoryRouter keyLength={12}/>

children: node

Bir adet child element render eder.

Sıradaki Gelişmiş Kılavuz: Redirect