Hash Router

UI’nızı URL ile senkronize tutmak için, hash bölümünü (yani, window.location.hash) kullanan bir <Router>dır.

Not:

Hash geçmişi location.key veya location.statei desteklemez. Önceki sürümlerde bu davranışı değiştirmeye çalıştık, ancak çözemediğimiz sorunlar vardı. Bu davranışa ihtiyaç duyan herhangi bir kod veya eklenti çalışmaz. Bu teknik yalnızca eski tarayıcıları desteklediği için, sunucunuzu <BrowserHistory> ile çalışacak şekilde yapılandırmanızı öneririz.

import { HashRouter } from 'react-router-dom'

<HashRouter>
  <App />
</HashRouter>

Parametreleri

basename: string

Tüm konumların temel URL’ini belirtir. Uygulamanız sunucunuzdaki bir alt dizinde sunuluyorsa, bunu alt dizine ayarlayabilirsiniz. Başlarında / olmalı fakat sonlarında olmamalıdır.

<HashRouter basename="/calendar" />
<Link to="/today" /> // <a href="#/calendar/today"> şeklinde render edilecektir.

HTML’deki <base href="" /> tag’ı ile aynı mantıkta çalışır.

getUserConfirmation: func

Gezinmeyi onaylamak için kullanılacak bir fonksiyondur. Varsayılan window.confirm komutunu kullanır.

// bu varsayılan davranıştır
const getConfirmation = (message, callback) => {
  const allowTransition = window.confirm(message)
  callback(allowTransition)
}

<HashRouter getUserConfirmation={getConfirmation} />

hashType: string

window.location.hash için kullanılacak kodlamanın türüdür. Mevcut değerler şunlardır:

Varsayılan değer slashdır (#/).

children: node

Bir adet child element render eder.

Sıradaki Gelişmiş Kılavuz: Link