Rename

npmjs · github

Dosya isimlerini kolayca değiştirmeyi sağlar.

Kurulum

Aşağıdaki komut ile kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

npm install gulp-rename --save-dev

Kullanımı

var gulp      = require("gulp"),
  rename     = require("gulp-rename");
  
gulp.src("./src/hello.txt")
  .pipe(rename("new.txt"))
  .pipe(gulp.dest("./dist"));

Yukarıdaki kod, src klasörünün içerisindeki hello.txt dosyasının adını new.txt yapar ve dist klasörünün içerisine atar.

Sıradaki Eklenti: Sass