Imagemin

  npmjs · github

PNG, JPEG, GIF ve SVG uzantılı görselleri minify eder (sıkıştırır).

Kurulum

Aşağıdaki komut ile kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

npm install gulp-imagemin --save-dev

Kullanımı

var gulp      = require("gulp"),
  imagemin    = require("gulp-imagemin");

gulp.task("image", function() {
  return gulp.src("./src/img/*")
    .pipe(imagemin())
    .pipe(gulp.dest("./dest/img"))
});

Yukarıdaki kod, src/img klasörü içerisindeki tüm görsel dosyaları sıkıştırıp dest/img klasörüne atacaktır.

Sıradaki Eklenti: Rename