Concat

npmjs · github

Css yada JavaScript dosyalarınızı birleştirerek tek dosya haline getirir.

/* Kaydetmeden Önce */
style.css
custom.css
responsive.css
(vb.)

/* Kaydettikten Sonra */
all.css

Kurulum

Aşağıdaki komut ile kurulum işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

npm install gulp-concat --save-dev

Kullanımı

var concat     = require("gulp-concat"),
  gulp      = require("gulp");

gulp.task("css", function() {
  return gulp.src("./src/*.css")
    .pipe(concat("all.css"))
    .pipe(gulp.dest("./dest"))
});

Yukarıdaki kod, tüm css dosyalarını alıp all.css adında tek dosya haline getirir. Örnekte Css kodları üzerinden örnek verilmiş olsada aynı işlemi JavaScript içinde aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Sıradaki Eklenti: Css Declaration Sorter