Yeni Tamsayı ve Math Özellikleri

Yeni tamsayı değişmezleri

Artık tam sayıları ikili ve sekizli notasyonlarla belirtebilirsiniz:

> 0xFF // ES5: hexadecimal
255
> 0b11 // ES6: binary
3
> 0o10 // ES6: octal
8

Yeni Number özellikleri

Global bir nesne olan Number birkaç yeni özellik kazandı:

> Number.isInteger(1.05)
false
> Number.isInteger(1)
true

> Number.isInteger(-3.1)
false
> Number.isInteger(-3)
true
Number.isSafeInteger(number)
Number.MIN_SAFE_INTEGER
Number.MAX_SAFE_INTEGER
> isNaN('???')
true
> Number.isNaN('???')
false

Yeni Math yöntemleri

Math.sign sayının negatif yada pozitif olduğunu return eder:

> Math.sign(-8)
-1
> Math.sign(0)
0
> Math.sign(3)
1

Math.trunc sayının küsüratını siler:

> Math.trunc(3.1)
3
> Math.trunc(3.9)
3
> Math.trunc(-3.1)
-3
> Math.trunc(-3.9)
-3

NOT

trunc fonksiyonu aslında sign, floor ve abs metodlarından yardım alır.

function trunc(x) {
    return Math.sign(x) * Math.floor(Math.abs(x));
}

Math.log10() logaritmayı 10 tabanında hesaplar

> Math.log10(100)
2

NOT

2 tabanında logaritma hesaplamak için Math.log2(x) kullanabilirsiniz.

Math.hypot() parametre olarak aldığı 2 sayının karelerinin toplamının karekökünü hesaplar (Pythagoras teoremi):

> Math.hypot(3, 4)
5

Math.cbrt(x) sayının küp kökünü return eder: x(∛x)

> Math.cbrt(8)
2

Trigonometrik Yöntemler

Sıradaki Konu: Yeni statik Number özellikleri