Parametreleri varsayılan değerleriyle kullanmak

ES5’te default değeri bunun gibi belirtebilirsiniz:

function add(x, y) {
  x = x || 15;
  y = y || 20;
  return x+y;
}

ES6 daha güzel bir syntaxa sahiptir.

function add(x=15, y=20) {
  return x+y;
}

Bu kullanımda, fonksiyona y parametresini göndermeseniz bile varsayılan olarak belirlediğiniz değeri (örnekte 20 değerini) alır.

Örneğin add fonksiyonunu add() şeklinde direkt çağırırsak, herhangi bir parametre göndermediğimiz için varsayılan değerler kullanılır ve toplam 35 olacaktır.

add(7) şeklinde kullandığımızda x=7 olacaktır, fakat y parametresini belirtmediğimiz için default olan değeri alacaktır (y=20) ve sonuç 27 olacaktır.

Her iki değeride set edersek belirlediğimiz değerler toplanacaktır. add(5,6) durumunda 11 return edilecektir.

Sıradaki Konu: Parametre isimlerini kullanmak