Parametre isimlerini kullanmak

Javascript’te parametrelerin yaygın olarak isimlendirilmesi, nesne değişmezleri aracılığıyla yapılır:

selectEntries({ start: 0, end: -1 });

Bu yaklaşımın iki avantajı vardır: Kod kendi kendini daha tanımlayıcı hale gelir ve keyfi parametrelerin atlanması daha kolaydır.

ES5’te selectEntries() öğesini aşağıdaki gibi uygulayabilirsiniz:

function selectEntries(options) {
 var start = options.start || 0;
 var end = options.end || -1;
 var step = options.step || 1;
 ···
}

ES6’da, parametre tanımlarında destructuring kullanabilirsiniz ve kod daha basit hale gelir:

function selectEntries({ start=0, end=-1, step=1 }) {
  ···
}

İsteğe bağlı parametreler

ES5’te isteğe bağlı parametre seçeneklerini yapmak için, koda (A) satırını eklersiniz:

function selectEntries(options) {
 options = options || {}; // (A)
 var start = options.start || 0;
 var end = options.end || -1;
 var step = options.step || 1;
 ···
}

Yani, selectEntries() fonksiyonunu kullanırken parametre kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer parametre olarak içerisinde start, step, end gibi propertyleri bulunduran bir obje atarsak, parametre olarak atılan obje kullanılır. Herhangi bir parametre yada property kullanmazsak belirttiğimiz değerler kullanılır.

Fakat bunu ES6’da çok daha kolay şekilde yapabiliriz.

function selectEntries({ start=0, end=-1, step=1 } = {}) {
  ···
}

Sıradaki Konu: apply()’den spread operatörlere